Генерація PDF у бібліотеці TCPDF

Проект TCPDF  возник в 2002 году и в настоящее время является одним из самых активных в мире проектов с открытым исходным кодом. Текущая версия 8.0.x находится в разработке и не готова к использованию, при этом найти предыдущую версии не просто но возможно.

Официальный сайт проекта TCPDF //tcpdf.org
Содержит описание, документацию и много примеров к версиям до 6.x.

Download TCPDF 6.3.2 https://sourceforge.net/projects/tcpdf/files/latest/download

Новая версия еще не готова и находится на //github.com/tecnickcom/tc-lib-pdf

Continue reading Генерація PDF у бібліотеці TCPDF

Діаграми та графіка онлайн у Google Chart API

Google Chart API генерує графічну діаграму за запитом GET або POST. Тип діаграми дані та інші параметри діаграми задаються в URL GET-запиту і зміст POST-запроса.

API може генерувати безліч видів діаграм, від кругових або лінійних діаграм до QR-кодів та формул.

https://developers.google.com/chart/image/docs/chart_params?hl=ru#chart-type-cht-[all-except-dynamic-icons]

Генерація PDF у сімействі бібліотек FPDF

FPDF — це клас PHP, який дозволяє створювати файли PDF за допомогою чистого PHP, тобто без використання бібліотеки PDFlib.
F на початку імені проекта FPDF означає Free: ви можете використовувати його для будь-якого використання та змінювати відповідно до своїх потреб.

  • Офіційний сайт проекту // //www.fpdf.org
    • tFPDF modified version of FPDF that adds UTF-8 support

Споріднений проект: mPDF is a PHP library which generates PDF files from UTF-8 encoded HTML

+ PDFB Library - Barcodes in Dynamic PDFs https://chir.ag/projects/pdfb/

Continue reading Генерація PDF у сімействі бібліотек FPDF

Конспект виразів структурованих запитів діалектів MySQL та MariaDB

запросов выборки данных.

  • официальный MySQL 8.0 Reference Manual > Data Manipulation Statements //dev.mysql.com
  • MariaDB: Complete list of SQL statements for data definition, data manipulation, etc. //mariadb.com

Continue reading Конспект виразів структурованих запитів діалектів MySQL та MariaDB

Кріплення /шурупи, саморізи, гвинти, болти

Шуруп - это крепежное изделие в форме стержня с наружной специальной резьбой, резьбовым коническим концом и головкой на другом конце, образующие резьбу в отверстии соединяемого деревянного или пластмассового изделия.

 

Continue reading Кріплення /шурупи, саморізи, гвинти, болти

Кошерна ідентифікація GUID чи UUID

UUID (англ. universally unique identifier «универсальный уникальный идентификатор») — стандарт идентификации, используемый в создании программного обеспечения, стандартизированный Open Software Foundation (OSF) как часть DCE — среды распределённых вычислений. Основное назначение UUID — это позволить распределённым системам уникально идентифицировать информацию без центра координации. Таким образом, любой может создать UUID и использовать его для идентификации чего-либо с приемлемым уровнем уверенности, что данный идентификатор непреднамеренно никогда не будет использован для чего-то ещё. Поэтому информация, помеченная с помощью UUID, может быть помещена позже в общую базу данных, без необходимости разрешения конфликта имен. Наиболее распространённым использованием данного стандарта является Globally Unique Identifier (GUID) фирмы Microsoft.
//ru.wikipedia.org/wiki/UUID  Continue reading Кошерна ідентифікація GUID чи UUID

Скан-коди клавіатури

Скан-код (англ. scan code) — в IBM-сумісних комп'ютерах код, наданий кожній клавіші, за допомогою якого драйвер клавіатури розпізнає, яка клавіша була натиснута. При натисканні будь-якої клавіші контролер клавіатури розпізнає клавішу та надсилає її скан-код у порт 60h. При відпусканні клавіші контролер клавіатури застарілого формату IBM PC/XT посилає в той же порт скан-код, збільшений на 80h, а нового формату IBM PC/AT - два байти: F0h і скан-код (скан-коди клавіатури AT також відрізняються від XT див. таблицю). Деякі клавіші генерують не один, а кілька скан-кодів (так, праві Alt, Ctrl, ⮨ Enter, обидві  Win, а також ≣ Menu, Insert, Delete, Page Up, Page Down, Home, End, стрілки та всі ACPI- і мультимедіа-клавіші генерують два скан-код, перший з яких - E0, клавіша PrtScr генерує 4 скан-коду, а клавіша Pause - навіть 6 скан-кодів). Кожен байт, записаний у порт 60h, генерує апаратне переривання int 09h.

Скан-коди жорстко прив'язані до кожної клавіші на апаратному рівні і не залежать від стану індикаторів ⇪ Caps Lock, Num Lock і Scroll Lock, ні від стану керуючих клавіш. Continue reading Скан-коди клавіатури

Конспект довідника функцій PHP

PHP - Hypertext Preprocessor (первоначально PHP/FI - Personal Home Page / Form Interpreter), а позже

Continue reading Конспект довідника функцій PHP

Кодировки текстовых файлов

То, что отображается на экране как текст, фактически хранится в текстовом файле в виде последовательность числовых значений, которые будут преобразованы в видимые символы.

Кодировка — это соглашение, согласно которому каждому текстовому символу соответствует  кодовая последовательность, позволяющая осуществить обратное соответствие к тому же текстовому символу.

Continue reading Кодировки текстовых файлов

Побутові Сонячні системи

Как работают солнечные батареи зимой //joule.net.ua

Мощность потока солнечного излучения на входе в атмосферу Земли (AM0), составляет около 1330-1390 W/m². В то же время, удельная мощность солнечного излучения в Европе в очень облачную погоду даже днём может[ быть менее 100W/m².

Рекордное КПД 43.5%.

Continue reading Побутові Сонячні системи

Позиционное кодирование сценариев

/

Классическое начало

Позиционное кодирование хорошо известно применением в системах счисления, в которых числовые значения образуются цифрами из фиксированного набора символов, которые могут размещаться в различных позициях. Значение позиционного кода образуется суммой значений всех позиций кода, а значение каждой позиции образуется произведением значения цифры и значения позиции.

В терминах формальной логики можно говорить, что позиционный код использует для каждой позиции символы из общего алфавита цифр, и каждая позиция также является элементом из алфавита позиций.

Принципы позиционного кода в системах счисления позволяют сказать, что алфавит цифр и алфавит позиций позиционного кода соответствую шкалам абсолютного типа.

Нечисловые позиционные коды

Позиционное кодирование применяется не только в системах счисления. Нотная запись также является позиционным кодом, в котором каждой ступени соответствует положение на нотном стане, которое является позицией кода из алфавита ступеней. Длительность ноты задается ее начертанием из алфавита длительностей.

Далее будут описаны несколько способов применения позиционного кодирования для описания ролевых отношений между людьми в группах.

Модель Сценария

Сценарий четко определяет конечный набор ролей, каждую из которых может выполнять один и множества участников. В позиционном коде сценария роли соответствует позиция, а участник в позиции соответствует символу из алфавита участников. Допустимость использования участника из алфавита участников в нескольких позициях оговаривается специально.

Приз: Елена
Соперник: Парис
Муж: Менелай
Сообщник: ?

Почему транспонирование модель неверно

Позиция задает участника, а значение в позиции задается из множества ролей. В этой модели роль может быть размещена только в одной позиции.

Елена: приз
Парис: соперник, сообщник
Менелай: муж
?

!!!

Методи Telegram Bot API та структури даних

У публікації нижче розглянуто деякі типи повідомлень Telegram API та відповідні структури даних із поясненнями.

Continue reading Методи Telegram Bot API та структури даних

На полпути к нейро-искусству Midjourney

Midjourney — нейро-система от независимой исследовательской лаборатории Midjourney, изучающей новые способы мышления для синтеза уникальных изображений в разных художественных стилях и манерах.

Основателем лаборатории в 2016 стал Дэвид Хольц (David Holz), который  был одним из создателей технологии Leap Motion. В феврале 2020 лаборатория поглощена британским производителем медицинского оборудования компанией Smith & Nephew. В августе 2022 Хольц сообщил, что продукт стал прибыльным.

Midjourney по форме — это бот на технологической площадке Discord, где необходимо зарегистрироваться и подключиться к серверу midjourney по пригласительной ссылке >>> https://discord.com/invite/midjourney

Профиль пользователя на //www.midjourney.com/app/
и страница приобретения подписки //www.midjourney.com/account/
Continue reading На полпути к нейро-искусству Midjourney

Конспект jQuery + Promise + Axios

jQuery это JavaScript Библиотека сфокусированная на управлении DOM , вызовах AJAX , и событиях обработки.

//developer.mozilla.org
jQuery API Documentation //api.jquery.com
AJAX: Шпаргалка по AJAX на jQuery //habr.com
jQuery справочник //basicweb.ru

JavaScript и jQuery»3.10. Введение в jQuery //html5book.ru

Continue reading Конспект jQuery + Promise + Axios

ФАК Хау Ту Дизайн Веб Пейдж HTML/CSS/JS

Веб дизайн реализуется триединством языков сущностей:

  • - сущность содержания и структуры
  • - сущность формы
  • - сущность (интер)активности

 

Continue reading ФАК Хау Ту Дизайн Веб Пейдж HTML/CSS/JS

Инструменты разработчика DevTools

Набор инструментов для веб-разработчиков DevTools встроен непосредственно в браузер Google Chrome. DevTools позволяют редактировать загруженную страницу налету и оперативно диагностировать проблемы.

Официальная документация Chrome разработчиков //developer.chrome.com
DevTools для «чайников» //habr.com

https://www.lucidchart.com/techblog/2018/04/17/time-saving-chrome-devtools-shortcuts/

Continue reading Инструменты разработчика DevTools

Применение Notepad++

Notepad++ (NPP) — легкий, быстрый, профессиональный и свободный текстовый редактор для Windows с открытым исходным кодом, с подсветкой синтаксиса, разметки, а также языков описания аппаратуры VHDL и Verilog. Базируется на компоненте Scintilla, написан на C++ с использованием STL, а также Windows API, и распространяется под лицензией GNU General Public License. Базовая функциональность программы может быть расширена как за счёт плагинов, так и сторонних модулей, таких как компиляторы и препроцессоры. Поддерживает открытие более 100 форматов

Official site //notepad-plus-plus.org/
Official GitHub repository //github.com/notepad-plus-plus

Continue reading Применение Notepad++

Реформація комп'ютерних систем