Tag Archives: web

Діаграми та графіка онлайн у Google Chart API

Google Chart API генерує графічну діаграму за запитом GET або POST. Тип діаграми дані та інші параметри діаграми задаються в URL GET-запиту і зміст POST-запроса.

API може генерувати безліч видів діаграм, від кругових або лінійних діаграм до QR-кодів та формул.

https://developers.google.com/chart/image/docs/chart_params?hl=ru#chart-type-cht-[all-except-dynamic-icons]

ФАК Хау Ту Дизайн Веб Пейдж HTML/CSS/JS

Веб дизайн реализуется триединством языков сущностей:

  • - сущность содержания и структуры
  • - сущность формы
  • - сущность (интер)активности

 

Continue reading ФАК Хау Ту Дизайн Веб Пейдж HTML/CSS/JS